Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: Nâng cao giá trị hạt gạo trên thị trường lương thực
09:01, 10/09/2023
Đảm bảo an ninh lương thực, tận dụng thời cơ đẩy mạnh xuất khẩu gạo là vấn đề quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Là địa phương có thế mạnh trong sản xuất lúa gạo. Nghệ An đã nắm bắt thời cơ như thế nào để phát triển cây lúa, nâng cao giá trị hạt gạo? Những giải pháp nào để xây dựng thương hiệu gạo Nghệ An trên thị trường? Đây là nội dung mà chương trình Tạp chí kinh tế tuần này đề cập!