Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: Tăng giá trị nông sản bằng ứng dụng công nghệ sinh học
16:56, 03/02/2024
Ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp được đẩy mạnh thực sự tạo nên những thay đổi đáng kể. Vậy hiện nay, trên địa bàn Nghệ An, công nghệ sinh học nào đã được ứng dụng, hiệu quả ra sao, tác động đến SXNN như thế nào, các địa phương và nông dân mong muốn gì... Tạp chí kinh tế cuối tuần