Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, điều kiện cần để doanh nghiệp phát triển bền vững
08:44, 18/11/2023

Văn hóa doanh nghiệp là hệ thống các giá trị, chuẩn mực và hành vi của doanh nghiệp. Nó không chỉ chi phối hoạt động của các thành viên, mà còn tạo ra bản sắc kinh doanh riêng; giúp doanh nghiệp trở thành một cộng đồng làm việc hợp tác, thân thiện và tiến thủ. Vậy, doanh nghiệp ở Nghệ An đã xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp như thế nào? Hiệu quả đạt được từ xây dựng văn hóa doanh nghiệp? Nội dung được đề cập trong chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần ngày hôm nay!