Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 04/04/2021
08:29, 04/04/2021
Có những nội dung chính:
- HĐND huyện Diễn Châu: nhìn lại hiệu quả hoạt động trong một nhiệm kỳ.
- Kỳ Sơn: Hội nông dân xã Hữu Lập điển hình trong đổi mới hình thức sinh hoạt, thu hút hội viên.
- Đô Lương: nghề nuôi ong lấy mật đang phát triển mạnh mang lại nguồn thu nhập cho nhiều hộ dân. 
NTV