Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 14/5/2021
08:30, 14/05/2021
Có những nội dung chính:
- Hưng Nguyên: Được mùa lúa xuân, nông dân khẩn trương thu hoạch
- Tương Dương: hỗ trợ nhân dân phát triển nuôi cá lồng theo hướng tập trung và tiến tới đăng ký theo tiêu chuẩn OCOP.
- Nghĩa Đàn: thúc đẩy xuất khẩu lao động sau thời gian tạm gừng vì dịch Covid-19
NTV