Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 21/7/2021
09:55, 21/07/2021
Có những nội dung chính:
- Con Cuông: Hiệu quả từ chủ trương mỗi chi bộ giúp 1 hộ Đan Lai vùng tái định cư.
- Nông dân Nghi Lộc phát triển nông nghiệp sạch mang lại hiệu quả kinh tế cao.
- Hoàng Mai: Nước mắm Quỳnh Dị tiêu thụ khó khăn do đại dịch Covid-19.
NTV