Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Trang địa phương ngày 16/12/2023
08:55, 16/12/2023

Có những nội dung chính:

1./ Yên Thành phát huy vai trò hợp tác xã.

2./ Đảm bảo an sinh xã hội nhờ chính sách tín dụng vay nhà ở xã hội của Ngân hàng CSXH huyện Nghĩa Đàn.

3./ Khi người dân hiến đất mở rộng đường, xây dựng đô thị văn minh.