Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Giáo dục địa phương môn học hay và ý nghĩa
14:52, 24/04/2023
Giáo dục địa phương một môn học trong chương trình học của các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Môn giáo dục địa phương cung cấp cho các bạn học sinh những kiến thức hữu ích về nơi sinh sống, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu quê hương, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để xây dựng quê hương.. Chương trình giáo dục địa phương được thực hiện ở các cấp học ở các môn học như: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Âm nhạc, Mĩ Thuật, Công nghệ...