Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Phát thanh - 07/4/2019
07:00, 07/04/2019
Những nội dung chính: - Để nâng cao gí trị, hiệu quả sản xuất nôn nghiệp trên 1 đơn vị diện tích và mang tính bền vững, an toàn, nhiều nơi, người dân đã chủ động đầu tư xây dựng nhà mang, nhà lưới để trồng những loại nông sản có giá trị kinh tế cao. - Những năm qua, với lợi thể đất đai, Huyện Yên Thành đã đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp từ kinh tế vườn đồi. Và thực tế nhiều mô hình kinh tế đã khẳng định được hiệu quả kinh tế. -Chỉ khoảng gần 1 tháng nữa, mùa du lịch Cửa Lò 2019 sẽ chính thức bắt đầu. Đón đầu cho sự kiện này, các đơn vị kinh doanh khách sạn, nhà hàng ở Cửa Lò cũng đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới cơ sở vật chất, chuẩn bị nguồn hải sản sẵn sàng đón khách du lịch. -Trong chuyên mục theo dòng thời sự hôm nay chúng ta cùng ngh