Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 09/04/2019
07:30, 09/04/2019
Có những nội dung chính: Ban Pháp chế -HĐND tỉnh giám sát công tác xử lý tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh; Hiệu quả của các nguồn vốn vay ưu đãi giúp phụ nữ thoát nghèo; Đường Hồ Chí Minh - con đường huyền thoại; Nguy cơ đuối nước do trẻ thiếu kỹ năng bơi lội