Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 01/04/2019
07:10, 01/04/2019
Có những nội dung chính: Các xã Đông Sơn( Đô Lương), Tân Xuân ( Tân Kỳ) và Thanh Khai (Thanh Chương) vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn NTM; Giá điện tăng tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh; Tương Dương cần có giải pháp đối với lao động đi làm ăn xa