Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 04/08/2022
07:14, 04/08/2022
Những nội dung chính: 
1./ Hơn 1,86 tỷ USD vốn FDI được “rót” vào Nghệ An. 
2./ Kỳ thi riêng - Xu hướng tuyển sinh của các trường Đại học. 
3./ Giá tăng gấp 10 lần nông dân tranh thủ thu hoạch hành trong nắng nóng.