Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 08/9/2022
07:42, 08/09/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Gia hạn 52.000 tỷ đồng tiền thuế từ gói phục hồi kinh tế. 
2./ Việt Nam có tỷ lệ bao phủ vắc xin cao trên thế giới. 
3./ Hoạt động trải nghiệm Tết trung thu tại Bảo tàng Nghệ An. 
4./ Thế mạnh chăn nuôi gà công nghiệp Phủ Diễn.