Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 30/11/2022
07:23, 30/11/2022
Những nội dung chính: 
1./ CPI tháng 11/2022 tăng 0,39%. 
2./ 11 tháng năm 2022, thu hút FDI đạt hơn 25,1 tỷ USD. 
3./ Giáo dục địa phương- môn học cần sự sáng tạo và linh hoạt. 
4./ Hàng xuất khẩu Việt Nam có lợi thế tại Anh.