Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 9/2/2024 (30 tết)
07:06, 09/02/2024
Bản tin Nghệ An ngày mới hôm nay có những nội dung chính sau: 
1./ Chính phủ chỉ đạo điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh. 
2./ Duy trì xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái xuyên Tết. 
3./ Nghề biển với ngày cận Tết. 4./ Nhộn nhịp chợ quê ngày gần Tết.