Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An phát triển kinh tế biển theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
09:35, 20/06/2019
50 năm qua, thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh, phát triển kinh tế biển đang là nhiệm vụ trọng tâm, được các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai một cách đúng hướng và bền vững