Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Diễn đàn kết nối tiêu thụ cam Vinh
21:00, 26/11/2021
Chiều nay, UBND tỉnh tổ chức Diễn đàn kết nối tiêu thụ cam Vinh gắn với họat động truyền thông, quảng bá theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu ở Trung ương, một số tỉnh, thành phố và hệ thống phân phối, siêu thị, sàn thương mại điện tử trên cả nước.