Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An: Nỗ lực cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai
20:59, 22/11/2021
Chỉ số tiếp cận đất đai là một trong 10 chỉ số thành phần quan trọng của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Chỉ số này phản ánh chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đất đai của các địa phương cấp tỉnh. Từ năm 2016 đến năm 2020, vị trí của Nghệ An trong bảng xếp hạng chỉ số PCI đã liên tục tăng lên và luôn nằm trong tốp khá. Trong đó chỉ số tiếp cận đất đai cũng từng bước được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của các Doanh nghiệp.