Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Mô hình cấp nước tưới bằng năng lượng mặt trời
20:45, 16/11/2021
Lâu nay, trồng cây công nghiệp trên vùng đồi thường gặp khó khăn do phải kéo điện lưới để bơm tưới nước nhằm tăng hiệu quả sản xuất. Nhưng gần đây, tại một số vùng chuyên canh cây nguyên liệu trong tỉnh, đã xuất hiện mô hình cấp nước tưới phun mưa bằng năng lượng mặt trời. Đây là giải pháp giúp chủ vườn trồng tiết kiệm chi phí điện, nhân công, và phù hợp với xu thế ứng dụng công nghệ vào sản xuất.