Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hiệu quả của liên kết trong chăn nuôi
20:55, 11/11/2021
Chăn nuôi chiếm tỷ trọng cao trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên dịch bệnh và sự biến động của thị trường đang cản trở phát triển chăn nuôi. Để loại bỏ rào cản đó, thời gian gần đây các trang trại, gia trại đã hình thành các chuỗi liên kết trong chăn nuôi, mang lại giá trị cao và lợi ích cho cả người dân và doanh nghiệp.