Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Quy định mới những điều đảng viên không được làm
20:48, 05/11/2021
Ngày 25 tháng 10 năm 2021 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm, thay thế Quy định 47 trước đó. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên. QĐ 37 bao gồm những điểm mới, bổ sung, sửa đổi gì? Ghi nhận của phóng viên.