Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Mã số vùng trồng: “tấm hộ chiếu” cho nông sản xuất khẩu
21:00, 01/11/2021
Hiện nay, để xuất khẩu nông sản chính ngạch, nhiều nước trên thế giới yêu cầu nông sản phải có mã số vùng trồng. Ngoài việc truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, mã số vùng trồng còn gắn trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất nông sản phải bảo đảm an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật. Tuy nhiên, ở Nghệ An việc cấp mã số vùng trồng cho rau, quả tươi hiện vẫn rất hạn chế.