Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hiệu quả từ thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
21:04, 04/11/2021
Trong bối cảnh nguồn ngân sách hỗ trợ cho công tác bảo vệ rừng eo hẹp, từ năm 2011, Quỹ bảo vệ phát triển rừng Nghệ An được thành lập. Với mục tiêu hỗ trợ chi trả dịch vụ môi trường rừng, quĩ này đã tạo nên một nguồn lực tài chính lớn ngoài ngân sách, mang tính ổn định, bền vững, phục vụ công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng, góp phần cải thiện sinh kế, xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương miền núi của Tỉnh .