Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hướng đi cho cây dược liệu ở Nghệ An
08:59, 07/11/2021
Nghệ An được xác định là tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển cây dược liệu. Tuy nhiên, nhiều năm qua, việc trồng và phát triển cây dược liệu vẫn đang ở quy mô nhỏ lẻ, đầu ra cho sản phẩm còn nhiều khó khăn nên đến nay, tiềm năng này vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn bước đầu. Có thể khẳng định rằng, để phát triển được tiềm năng này đang cần có một hướng đi phù hợp.