Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tăng cường quảng bá sản phẩm Cam Vinh trên thị trường
07:30, 26/11/2021
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hàng nghìn hộ trồng cam nằm trong vùng chỉ dẫn địa lý Cam Vinh. Tuy nhiên, chỉ có số ít người nông dân quan tâm, chú trọng vấn đề nâng chất lượng cũng như quảng bá, giới thiệu cho sản phẩm của mình. Điều này đã hạn chế sự phát triển của thương hiệu trên thị trường.