Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Gỡ nút thắt để nâng cao hoạt động của các Hợp tác xã
20:40, 29/11/2021
Đến tháng 10/2021, Nghệ An đã có 628 HTX nông nghiệp, trong đó 339 HTX hoạt động có hiệu quả, chiếm trên 54 % HTX toàn tỉnh. Sau 10 năm thực hiện luật HTX mới, nhiều HTX đã hoạt động hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn chưa theo kịp với xu hướng phát triển vì còn nhiều vướng mắc.