Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Cần có quy định đồng nhất để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, giáo viên
12:03, 30/12/2021
Hiện nay việc triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiêp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy từ bậc học MN đến THPT công lập đang thực hiện theo các Thông tư 01, 02; 03, 04 của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên triển khai thông tư này, qua rà soát, nhiều giáo viên có thể không giữ được hạng. Trong khi đó họ đã có nhiều thành tích và đóng góp lớn cho ngành giáo dục.