Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
60 năm ngành Dân số Nghệ An
20:43, 25/12/2021
Kính thưa quý vị và các bạn! Ngày 26/12/1961, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký văn bản pháp quy đầu tiên của nhà nước ta về công tác DS-KHHGĐ. Đến nay, 60 năm đã trôi qua, công tác Dân số và phát triển ở Nghệ An đã đạt nhiều kết quả vượt bậc, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dân số, góp phần xây dựng xã hội phồn vinh, hạnh phúc.