Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tập trung tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp hàng hóa
12:18, 20/12/2021
Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tuyên truyền vận động hội viên tích cực tích tụ đất đai, liên kết với các doanh nghiệp để nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Đồng thời xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả trên quy mô lớn. Nhờ vậy, đã góp phần tăng hiệu quả sử dụng đất, nâng cao giá trị các sản phẩm nông sản trên thị trường.