Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thắm tình quân dân trong sóng dữ
21:16, 20/12/2021
Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển là hoạt động thể hiện tinh thần nhân đạo cao cả của mọi tổ chức, cá nhân; đồng thời cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi quốc gia, nhất là đối với các quốc gia có biển. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 luôn tích cực, chủ động thực hiện tốt nội dung này.