Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Phan Đăng Lưu - Nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc, một trí thức cách mạng tiêu biểu
14:07, 05/05/2022
Lựa chọn lý tưởng cách mạng vì nước, vì dân, cuộc đời đồng chí Phan Đăng Lưu là tấm gương tiêu biểu của người thanh niên yêu nước nhiệt thành. Đồng chí đã từ bỏ con đường mưu cầu danh lợi cá nhân để đến với lý tưởng cộng sản cao đẹp và trở thành một trong những đảng viên thế hệ đầu tiên của Đảng. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902-05/5/2022), cũng là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An khơi dậy truyền thống cách mạng, đoàn kết xây dựng quê hương đổi mới.