Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Báo động tình trạng phá rừng mở rộng diện tích trồng keo
20:31, 24/04/2022
Liên tiếp các vụ phá rừng, vi phạm lâm luật xảy ra thời gian qua….Phá rừng bằng nhiều cách… Nhưng, phía sau những vụ chặt hạ là những rừng keo lại vươn lên phát triển….Phá rừng trồng keo đang diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương trong tỉnh.