Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Mặt trận Tây Nguyên trong mùa hè 1972
20:20, 29/04/2022
Để có chiến thắng mùa xuân 1975, thu non sông về một mối, cả dân tộc đã phải trải qua một hành trình suốt từ Bắc vào Nam với tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn cứu nước”. Trong “mùa hè đỏ lửa” 1972, Tây Nguyên là một trong 3 mặt trận ác liệt trên chiến trường miền Nam. Quân giải phóng đã giành được nhiều thắng lợi quan trọng để tạo điều kiện giải phóng Đăk Tô – Tân Cảnh và một vùng rộng lớn của tỉnh Kon Tum, tạo thế phát triển chiến lược, tiến tới giải phóng Tây Nguyên vào năm 1975.