Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Chiến thắng 30-4-1975: Giá trị lịch sử không thể xuyên tạc
20:21, 29/04/2022
Chiến thắng 30-4 -1975 là một mốc son chói lọi trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, mở ra thời kỳ độc lập, thống nhất, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, hàng năm mỗi khi đất nước chuẩn bị kỷ niệm ngày chiến thắng thì các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại tung ra những thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc phủ nhận giá trị, bản chất của Chiến thắng 30-4-1975. Hành động này không chỉ là việc xét lại lịch sử mà còn là sự phá hoại tương lai.