Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Canh tác lúa thông minh SRI giải pháp phù hợp và hiệu quả
12:06, 17/06/2022
Quy trình canh tác lúa thông minh SRI được đưa vào thử nghiệm ở Nghệ An từ năm 2009 và cho thấy những hiệu quả rõ rệt. Đặc biệt, thời gian gần đây, để thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn hán thường xuyên và giá cả vật tư phân bón tăng cao, việc sản xuất lúa cải tiến theo phương pháp SRI đang được nhiều địa phương đẩy mạnh ứng dụng.