Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Chuyển đổi số báo chí - xu hướng tất yếu
12:08, 21/06/2022
Trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, đặc biệt là sự chuyển dịch phương thức tiếp cận thông tin của người đọc, người nghe, xem từ bị động sang chủ động, đòi hỏi các cơ quan báo chí phải có những thay đổi trong chiến lược vận hành, quản lý hoạt động theo mô hình mới. Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, các cơ quan báo chí nói chung, ở Nghệ An nói riêng đã thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, cũng như thay đổi phương thức vận hành, quản lý, áp dụng công nghệ vào quy trình sản xuất.