Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Sắp xếp đơn vị hành chính – không chỉ là phép cộng
20:33, 27/08/2023
Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Kết luận, Nghị quyết về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 117 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Chủ trương này đã nhận được sự ủng hộ và quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tuy nhiên việc sắp xếp như thế nào để không chỉ là phép cộng cơ học của những con số cắt giảm được bao nhiêu đơn vị, bao nhiêu cán bộ mà làm thế nào để nâng cao được hiệu quả của bộ máy chính quyền và chất lượng thụ hưởng của người dân. Đây là nội dung được chúng tôi đề cập trong chuyên mục theo dòng thời sự hôm nay.