Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 11/05/2019
06:16, 11/05/2019
Có những nội dung chính: Thông báo của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị khóa 11 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Nghệ An đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường xuất khẩu; Nỗi lo mất an toàn, an ninh trường học