Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 15/06/2019
06:00, 15/06/2019
Có những nội dung chính: Tập trung sửa chữa, nâng cấp hồ chứa mùa mưa bão; Tập trung chống hạn cho lúa hè thu; Bài toán nước sạch cho 3 xã của huyện Hưng Nguyên