Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Phát thanh - 05/6/2019
06:59, 05/06/2019
Những nội dung chính: - Hội thảo khoa học về tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. - Nhiều địa phương trong tỉnh năm nay được mùa dưa và được cả giá. - Người chăn nuôi còn thiếu thông tin và chủ quan trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. - Bảo vệ môi trường “xanh, sạch, đẹp” không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn là trách nhiệm của toàn dân là nội dung được đề cập trong chuyên mục TDTS ngày hôm nay.