Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 22/06/2019
08:47, 22/06/2019
Có những nội dung chính: Đầu tư công: cần trọng điểm hạn chế manh mún, dàn trải; Cần có các giải pháp đồng bộ trong công tác chống hạn; Diễn Châu: Sát nhập xóm - Người dân còn trăn trở; Thiếu sân chơi cho trẻ: cần 1 giải pháp