Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 05/11/2019
05:59, 05/11/2019
Có những nội dung chính: UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết: "Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống mua bán người”; Nhờ có các cơ chế, chính sách phù hợp, huy động được sức mạnh đoàn kết của nhân dân, huyện Yên Thành cán đích NTM trước 1 năm so với kế hoạch đề ra.; Tình trạng thiếu hụt lao động lĩnh vực nông nghiệp gây khó khăn cho việc phát triển ngành kinh tế chủ lực này.; Phong trào viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo ở xã Nghĩa Long, Nghĩa Đàn