Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Những "nữ thủ lĩnh" ở miền Trà Lân
14:29, 17/04/2021
Bà con bản Bắc Sơn, xã Môn Sơn huyện miền núi Con Cuông đã quen với giọng nói ấm áp, truyền cảm nhưng rất mạch lạc, rõ ràngcủa nữ Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Nhuần. Rất nhiều, chủ trương, chính sách của Đảng, rồi các phong trào, các hoạt động...đã được truyền đi khắp bản ở xã vùng sâu, vùng xa này bằng cách gần gũi, như thế. Bà con nói: “Đảng” nay không còn ở trên cây nữa, mà đã đến từng nhà, thấm vào từng người để từ đó, tạo dựng lòng tin theo Đảng, đoàn kết, cùng nhau xây dựng bản làng ngày một ấm no, hạnh phúc.