4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775a887e08b0
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/thoi-su-truyen-hinh/
Thời sự truyền hình - 10/11/2017
4028eaa467ea09b60167ecb0b4740a52
Thời sự truyền hình
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự truyền hình - 10/11/2017
21:15, 10/11/2017
Có những nội dung chính:
1. Đồng chí Phan Đình Trạc dự ngày hội đại đoàn kết tại Con Cuông
2. UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 
3. Tạo môi trường cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển
4. Xây dựng bệnh viện vệ tinh- góp phần giảm tải tuyến trên