Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình tối - 29/10/2021
20:34, 29/10/2021
Có những nội dung chính: 
- Quốc hội nghe dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. 
 - Quỳnh Lưu nỗ lực truy vết, không để dịch lây lan trong cộng đồng. 
 - Nghệ An nỗ lực vượt khó, phục hồi sản xuất, kinh doanh. 
 - Điều chỉnh phương án tổ chức kiểm tra để giảm áp lực cho học sinh.