Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình tối - 12/11/2021
19:51, 12/11/2021
Có những nội dung chính: 
1./ UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 11/2021. 
2./ Nghệ An: Thúc đẩy chuỗi liên kết sản xuất ngô sinh khối. 
3./ Di chuyển tạm thời để làm sạch Trung tâm xạ trị hạt nhân - BV Ung bướu. 
4./ Những khó khăn thi giữa kì bằng hình thức trực tuyến.