Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình tối - 27/12/2021
20:16, 27/12/2021
Những nội dung chính: 
- Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12 
 - Đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm 2021 
 - Doanh nghiệp vượt khó, nỗ lực duy trì nhịp tăng trưởng 
 - TPVinh: Địa phương cuối cùng của Nghệ An cho học sinh trở lại trường học