Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 02/01/2022
11:49, 02/01/2022
Những nội dung chính: 
- Hỗ trợ khẩn cấp 1.350 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021 
- Vượt lên khó khăn, thu hút đầu tư của Nghệ An năm 2021 có bước chuyển mới 
- Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1/2022 
- Câu lạc bộ dân ca ví giặm: Lan tỏa tình yêu dân ca