Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình tối - 04/01/2022
20:18, 04/01/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Thảo luận tại tổ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 
2./ Nghệ An đặt mục tiêu hình thành một số doanh nghiệp 'đầu tàu'. 
3./ Phát huy vai trò tổ Covid cộng đồng ở các xã vùng biên.