Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình trưa - 12/4/2022
11:36, 12/04/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.
2./ Triển khai có hiệu quả chính sách Tài khóa giúp Doanh nghiệp phục hồi. 
3./ Tạo sự đồng thuận để phát triển Khu Công nghiệp WHA Nghệ An. 
4./ Thực hiện chế độ cho lao động nhiễm Covid 19: Cần sự nỗ lực từ nhiều phía.